| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

اين آزمايشگاه با مساحت حدود 400 مترمربع در پرديس 2 دانشکده فني دانشگاه تهران قرار دارد و امکان تزريق جریان برابر با 30 کيلوآمپر تک فاز و 25 کيلوآمپر سه فاز بصورت دائم و 60 کيلوآمپر تکفاز بصورت کوتاه مدت را دارا مي باشد.  ترانسفورماتور جريان بالا توسط آزمايشگاه فشارقوي دانشکده فني دانشگاه تهران طراحي و در کارخانه ايرن ترانسفو زنجان ساخته شده است و امروز به تنها آزمايشگاه جريان قوي در کشور بدل شده است که نياز صنعت برق را براي اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات تامين مي­کند. از پروژه هاي مهم در خارج از محل آزمايشگاه مي توان به پروژه بررسی علت سوختن ژنراتور واحد 7 نيروگاه آبي کارون 3، تست پست گازی فولاد مبارکه اصفهان و پست شيخ بهايي تهران اشاره کرد.

 

 

 

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان فشارقوی، 25
تلفن: 61114371
پست الکترونيکي: mohseni [AT] ut.ac.ir