| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

 

 

 

 

 

 

موسسه پژوهشي فشارقوی الکتريکي پرديس دانشکده های فني دانشگاه تهران

 

شامل:

 

اهداف:

  • تربیت نیروی خلاق، ماهر و کارآفرین برای کشور
  • تربیت مهندس به جای تربیت مدرس
  • تولید کار برای داخل به جای تولید علم برای خارج
  • تولید ثروت برای داخل به جای هزینه نمودن آن برای چاپ مقاله در خارج
  • نگارش و چاپ مقاله برای نمایش توانایی های فناوری و عملی کشور
  • شرکت در کنفرانس های معتبر داخل و خارج برای جذب علم و فناوری و ایجاد ارتباط علمی
  • انجام خدمات پژوهشي مورد نياز صنايع کشور
  •