خانم سمیه کوثری همکار

آبان ماه سال گذشته بود که من در دفتر مشغول کارهایم بودم در ذهنم مرور می کردم که فردا عید سعید غدیر هست و باید به دیدن دوستان و آشنایانی که سید هستند برویم در همین حین آقای دکتر فخرائی با چهره مهربان و صمیمی شان وارد دفتر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی شدند من و همکارانم به احترام ایشان بلند شدیم و این عید فرخنده را به دکتر تبریک گفتیم. آقای دکتر فخرائی بعد از عید مبارک و احوال پرسی؛ دست در جیب کت شان کردند و چند اسکناس نو درآوردند و به عنوان عیدی به ما دادند ما هم از اینکه آقای دکتر فخرائی اینقدر بزرگوار هستند که با این مشغله کاریشان به یاد ماهم بودند بسیار خوشحال شدیم و برایشان آرزوی سلامتی کردیم. یاد و نامشان گرامی باد