| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
عنوان گروه مرتبط سرپرست
مدل شبکه های قدرت حسین محسنی
آزمايشگاه مباني ماشين های الکتريکي و الکترومغناطیس حسین محسنی
الکترونیک 1 حیدر رمضانی تبار
الکترونیک 2 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
الکترونیک 3 صمد شیخائی
الکترونیک دیجیتال بهجت فروزنده
الکترونیک صنعتی شاهرخ فرهنگی
بررسی سیستم های قدرت سعید افشارنیا
تجهیزات پزشکی فریبا بهرامی
رله و حفاظت مجید صنایع‌پسند
روشنايي فنی امیرعباس شایگانی اکمل
ریزپردازنده امید فاطمی
سیستم عامل ناصر یزدانی
سیستم عامل ناصر یزدانی
سیستم های نهفته کاربردی زین العابدین نوابی
سیستم های نهفته کاربردی زین العابدین نوابی
شبکه های کامپیوتری کارآمد احمد خونساری
فشارقوی الکتريکي حسین محسنی
ماشین 1 و 2 حمید لسانی
مبانی فناوری اطلاعات فتانه تقی یاره
مبانی مهندسی برق صادق واعظ‌ زاده
مدار منطقی زین العابدین نوابی
مدار منطقی زین العابدین نوابی
مدار و اندازه گیری 1 و 2 حسین ایمان عینی
مدارهای مخابراتی محمود کمره ای
مدارهای مخابراتی محمود کمره ای
معماری کامپیوتر سعید صفری
معماری کامپیوتر سعید صفری
نرم افزار و پایگاه داده ها مسعود رهگذر
پردازش چند رسانه ای محمود رضا هاشمی
پردازش چند رسانه ای محمود رضا هاشمی
کارگاه برق بهزاد آسایی
کارگاه عمومی هادی مرادی
کارگاه کامپیوتر سیامک محمدی
کنترل خطی فرزاد رجایی سلماسی