کنترل

مهندسان بخش برق - کنترل از يك سو با مدل‌سازي و تحليل عملكرد سيستم‌ها و از سوي ديگر با طراحي و كنترل سيستم‌ها به منظور رسيدن به عملكرد مطلوب سروكار دارند. مهندسان کنترل ياد مي‌گيرند كه به مسائل حوزه كاري خود انتزاعي فكركنند و روش‌ها و راه حل‌هاي يكساني را در تحليل و طراحي و مدل‌سازي و كنترل سيستم‌هاي مختلف، از صنعتي گرفته تا اجتماعي، اقتصادي و زيستي به كار برند. بعلاوه مهندسان كنترل با پياده‌سازي روش‌هاي كنترلي در سيستم‌هاي صنعتي سر و كار خواهند داشت و در اين مسير با مباحثي چون اتوماسيون صنعتي، سنسورها، ابزاردقيق و پياده‌سازي سيستم‌هاي كنترل در بستر ديجيتال آشنا مي‌شوند. برخي از زمينه‌هاي کاري و تحقيقاتي در بخش كنترل عبارتند از:

  • طراحي و تحليل سيستم‌هاي کنترل تحليلي و هوشمند با هدف اصلاح و ارتقاي عملکرد
  • روش‌هاي بهينه‌سازي خطي و غيرخطي و تصميم‌گيري با حضور عدم قطعيت
  • مدل‌سازي سيستم‌هاي مختلف و اجزا آن اعم از مکانيکي، الکتريکي، شيميايي، اقتصادي، اجتماعي و زيستي
  • اتوماسيون سيستم‌هاي صنعتي، سنسورهاي اندازه‌گيري و ابزار دقيق مورد استفاده در سيستم‌هاي کنترل
  • پياده‌سازي کامپيوتري، ميکروپروسسوري و ميكرو كنترلري روش‌هاي كنترلي

 

بخشی ازتوانمندي‌های بخش كنترل دانشگاه تهران

  • حضور دو چهره ماندگار مهندسي برق كشور در اين بخش
  • پایه گذاری قطب علمي كنترل و پردازش هوشمند به همراه بخشهای هوش ماشین و رباتیک و مهندسی پزشکی كه در سال 1385 بعنوان قطب علمي برتر كشور برگزيده شد.
  • پيشرو در امر آموزش و پژوهش در سطح كشور در این حوزه تخصصی
  • تنوع زياد دروس ارائه شده و پروژه‌ها و زمينه‌هاي پژوهشي فعال

 

 

 

 

مدیر گروه

استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 310
تلفن: 61114353
پست الکترونيکي: Kebriaei [AT] ut.ac.ir