مخابرات

مهندسين برق – مخابرات، به طور کلي متخصص برنامه‌ريزي، طرح و پياده‌سازي شبکه‌هاي مخابراتي هستند. طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم‌هاي مخابراتي براي کاربردهاي مختلف و متنوع از فعاليت‌هاي دانش‌آموختگان اين رشته است. فعاليت در اين بخش به طور عمده به دو زمينه سيستم‌هاي ارتباطي، و ميدان‌ها و امواج قابل تفکيک است. مهندسان مخابرات در زمينه سيستم‌هاي ارتباطي به يکي از حوزه‌هاي کاري و تحقيقاتي زير مي‌پردازند:

  • سيستم‌هاي انتقال مخابراتي (ماهواره، راديويي و غيره)
  • فشرده‌سازي و ارتباطات مالتي مديا
  • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي ارتباط بي‌سيم و سيار
  • نظريه اطلاعات و فناوري اطلاعات، شبکه‌هاي کامپيوتري

 

در زمينه ميدان و امواج حوزه‌هاي کاري و تحقيقاتي شامل موارد زير است:

  • آنتن و انتشار امواج
  • مدارها و سيستم‌هاي RF
  • فتونيک
  • مخابرات نوري

 

 

 

 

 

مدیر گروه

دانشیار
اتاق: ساختمان جدید، 512
تلفن: 61114915
پست الکترونيکي: mtaheri [AT] ut.ac.ir

آخرین اخبار گروه

با کمال خشنودی، انتخاب آقای دکتر آیدین بهناد (فارغ التحصیل...