| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
مخابرات (1) 8101354 3
مخابرات (2) 8101355 3 مخابرات (1)
مخابرات باند پایه دیجیتالی 8101567 3
مخابرات باند پهن 8101639 3
مخابرات بی سیم (مباحث ویژه در مخابرات1) 8101637 3
مخابرات بی سیم پیشرفته 8101637 3
مخابرات سلولی 8101451 3 تئوری پیشرفته مخابرات مخابرات (2)
مخابرات طیف گسترده 8101586 3
مخابرات چند رسانه ای بی سیم 8101670 3 مخابرات (2)
مدار مجتمع فرکانس بالا 8101606 3
مدار مجتمع فعال خطی 8101257 3
مدارات و سیستمهای رابطهای سریال پرسرعت (مباحث ویژه الکترونیک 5) 8101800 3
مدارمجتمع توان پایین 8101578 3
مدارهای الکتریکی (1) 8101359 3
مدارهای الکتریکی (2) 8101360 3 مدارهای الکتریکی (1)
مدارهای مجتمع نوری 8101611 3
مدارهای مخابراتی 8101366 3 الکترونیک (3)
مدارهای منطقی 8101367 3 مدارهای الکتریکی (1)
مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتر 8101369 3
مدلسازی بیولوژیکی 8101406 3
مدلسازی و درستی یابی صوری 8101951 3
مدلسازی ودرستی یابی صوری سیستمهای همروند و واکنشی 8101676 3
مدیریت ارتباط با مشتری 8101629 3
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات 8101701 3
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3
مدیریت انرژی الکتریکی 8101685 3
مدیریت فناوری اطلاعات 8101607 3
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات 8101672 3
مدیریت پروژه 8101662 3
مدیریت پروژه 8101666 3
مشخصه یابی 8101648 3
معماری نرم افزار 8101716 3
معماری کامپیوتر 8101423 3 مدارهای منطقی
معماری کامپیوتر پیشرفته 8101427 3
مقدمه اي بر علوم اعصاب شناختي 8101345 3
مقدمه ای بر انفورماتیک پزشکی 8101712 3
مقدمه ای بر سیستم های هوشمند 8101218 3
مقدمه ای بر سیستمهای مالتی مدیا 8101710 3
مقدمه ای بر علوم اعصاب شناختی 8101345 3
مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 8101708 3
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 8101568 3
مقدمه ای در تجارت الکترونیک 8101976 3
منطق فازی 8101380 3
مهندسی اینترنت 8101619 3
مهندسی توان پالسی 8101398 3
مهندسی نرم افزار 8101384 4
مهندسی نرم افزار (2) 8101461 3
مهندسی نرم افزارپیشرفته 8101649 3
موضوعات پیشرفته در سخت افزار 8101381 3 مدارهای منطقی
میدان ها و امواج 8101389 3