| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
عنوان کد درس تعداد واحد دروس هم نیاز دروس پیش نیاز
آزمایشگاه کنترل 8101038 1
آزمایشگاه کنترل 2 8101448 2
آزمایشگاه کنترل صنعتی 8101463 1
آزمایشگاه کنترل صنعتی 8101039 3
آزمون پذیری 8101438 3
آمار و احتمالات 8101092 3
آموزش الکترونیکی 8101623 3
آنالیز تابعی 8101572 4
آنتن (1) 8101103 3 میدان ها و امواج
آنتن 2 8101474 3
آنتن پیشرفته 8101101 3
ابزار دقیق پزشکی 8101410 3
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 3
ابزاردقیق واجزاسیستمهای کنترلی 8101002 3
اتصالات میانی و نانو سیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانو سیستم ها 8101985 3
اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت 8101687 3
اتوماسیون سیستمهای قدرت 8101652 3
اتوماسیون صنعتی 8101704 3
ادوات FACTS, 8101632 3
ادوات انرژی 8101801 3
ادوات نانو و مجتمع سازی 8101715 3
ادوات نیمه هادی 8101440 3 فیزیک الکترونیک
ارزيابي كارآئي سيستمهاي كامپيوتري 8101660 3
ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری (مباحث پیشرفته در نرم افزار 3) 8101661 3
ازمایشگاه مبانی مهندسی برق 8101042 1
اصول توانبخشی، وسائل و دستگاهها 8101980 3
اصول سیستم های رادار 8101577 3
اصول سیستمهای رادیولوژی 8101707 3
اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها 8101459 3 سیستم های عامل (1)
اصول میکروکنترلها 8101665 3
اصول و مبانی مدیریت 8101674 3
اصول کنترل مدرن 8101062 3
اقتصاد انرژی 8101688 3
اقتصاد سیستم قدرت (مباحث ویژه درقدرت 2) 8101635 3
اقتصاد مهندسی 8101675 3
اقتصادمهندسی 8101066 3
اقتصادومدیریت درسیتمهای انرژی 8101650 3
الکتروتکنیک 1معدن ومتالوژی 8101070 2
الکترومغناطیس 8101072 3 ریاضیات مهندسی
الکترومغناطیس پیشرفته 8101073 3 میدان ها و امواج
الکترونیک (1) 8101087 3 مدارهای الکتریکی (1)
الکترونیک (2) 8101088 3 الکترونیک (1)
الکترونیک (3) 8101089 3 سیستم های کنترل خطی الکترونیک (2)
الکترونیک دیجیتال 8101445 3
الکترونیک سطح گسترده (مباحث پیشرفته الکترونیک 1), 01 8101648 3
الکترونیک صنعتی 8101078 3 الکترونیک (2)
الکترونیک عمومی 8101082 2
الکترونیک قدرت (1) 8101083 3 الکترونیک صنعتی
الکترونیک قدرت 2 8101084 3
الکترونیک نوری 8101086 3