| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار دقیق پزشکی 8101410 01 3 سید کمال الدین ستاره دان
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/20 صبح
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 01 3 تورج عباسیان نجف آبادی
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/10/23 عصر
اصول سیستم های رادار 8101577 01 3 کریم محمدپوراقدم
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/22 عصر
اصول کنترل مدرن 8101062 01 3 حامد کبریائی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/28 عصر
الکترونیک قدرت (1) 8101083 01 3 شاهرخ فرهنگی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/10/26 عصر
بازیابی هوشمند اطلاعات 8101500 01 3 آزاده شاکری
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/29 عصر
برنامه ریزی در سیستم های قدرت 8101117 01 3 فرخ امینی فر
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/22 عصر
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 01 3 حسن منصف
یک شنبه 17:30-19:00
سه شنبه 17:30-19:00
(1395/10/19 عصر
بینائی ماشین 8101429 01 3 رشاد حسینی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/10/27 عصر
تئوری الکترومغناطیس 1 8101450 01 3 محمود شاه‌آبادی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/10/18 عصر
تئوری جامع 8101168 01 3 جواد فیض
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/25 عصر
تئوری کدینگ 8101172 01 3 مریم صباغیان
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
(1395/10/23 صبح
تجارت الکترونیک 8101610 01 3 محمود رضا هاشمی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/18 عصر
تجدید ساختار (1) 8101683 01 3 فرخ امینی فر
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/18 صبح
تحمل خرابی 8101409 01 3 سعید صفری
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/10/29 عصر
MRI 8101466 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/10/28 عصر
حفاظت دیجیتال 8101507 01 3 مجید صنایع‌پسند
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/10/27 صبح
دایادهای گرین درالکترومغناطیس 8101604 01 3 جلیل آقا راشد محصل
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/10/19 صبح
درستی یابی مدلهای HDL 8101682 01 3 سیامک محمدی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/26 عصر
دینامیک (1) 8101184 01 3 حمید لسانی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/10/21 عصر
رباتیک 8101187 01 3
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/10/18 عصر
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 01 3 رضا فرجی دانا
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/10/30 صبح
ریاضی مهندسی پیشرفته 8101203 01 3 مجتبی دهملائیان
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/26 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/10/20 عصر
تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی (1) 8101212 02 3 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/20 عصر
ریز سامانه های میکرو/نانو الکترونیک (MEMS) 8101941 01 3 مرتضی فتحی پور
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/22 عصر
بیژن علیزاده یک شنبه 14:00-15:30
محمود کمره ای
یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00
بابک نجار اعرابی
شنبه 12:30-14:00
دو شنبه 12:30-14:00
هادی مرادی دو شنبه 12:30-14:00
محمد قنبری شنبه 14:00-15:30
فریبا بهرامی چهار شنبه 09:00-11:00
سیستم های تصویرگر پزشکی 8101405 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/10/30 صبح
کنترل حرکت پیشرفته 8101441 01 3 صادق واعظ‌ زاده
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/20 صبح
شبکه های عصبی 8101242 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/10/22 عصر
شبکه مخابره داده 8101243 01 3 وحید شاه منصوری
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/19 عصر
شناسائی الگو 8101580 01 3 بابک نجار اعرابی
یک شنبه 10:30-12:30
سه شنبه 10:30-12:30
(1395/10/19 صبح
VHDL 8101247 01 3 زین العابدین نوابی
شنبه 12:30-14:00
دو شنبه 12:30-14:00
(1395/10/18 صبح
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 01 3 حمید لسانی
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/10/29 عصر
مدار مجتمع فعال خطی 8101257 01 3 شاهین جعفرآبادی آشتیانی
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/10/23 صبح
مدار مجتمع فعال خطی 8101257 02 3 امید شعاعی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/23 صبح
فرایندهای اتفاقی 8101272 01 3 علی الفت
شنبه 10:30-12:30
دو شنبه 10:30-12:30
(1395/10/18 عصر
فرایندهای اتفاقی 8101272 02 3 ارس ادهمی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/10/18 عصر
فشار قوی پیشرفته 8101615 01 3 حسین محسنی
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/10/30 صبح
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 01 3 جواد فیض
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/10/19 صبح
شبکه های اجتماعی 8101642 01 3 مسعود اسدپور
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
(1395/10/18 صبح
شبکه های اجتماعی 8101642 41 3 شنبه 13:00-16:00 (1395/10/18 عصر
مقدمه اي بر علوم اعصاب شناختي 8101345 01 3 محمد صیاد حقیقی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/10/21 صبح
امنيت شبكه پيشرفته 8101453 01 3 بهنام بهرک
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/10/28 عصر
الگوريتم ها و متدولوژی های طراحی (مباحث ويژه در الکترونيک5) 8101800 01 3 علی افضلی کوشا
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/10/23 عصر