| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمون پذیری 8101438 01 3 زین العابدین نوابی
شنبه 12:30-14:00
دو شنبه 12:30-14:00
(1395/03/29 صبح
آموزش الکترونیکی 8101623 01 3 امید فاطمی دو شنبه 07:30-09:00 (1395/03/27 صبح
آنتن 2 8101474 01 3 کریم محمدپوراقدم
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/26 عصر
اتصالات میانی و نانو سیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانو سیستم ها 8101985 01 3 ناصر معصومی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/26 عصر
الکترونیک قدرت 2 8101084 01 3 شاهرخ فرهنگی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/19 عصر
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 8101108 01 3 امیرعباس شایگانی اکمل
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/26 صبح
تئوری اطلاعات 8101163 01 3 علی الفت
یک شنبه 10:30-12:30
سه شنبه 10:30-12:30
(1395/03/26 عصر
تئوری بازی 8101949 01 3 حامد کبریائی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/04/02 عصر
تئوری جامع 8101168 01 3 محمدتقی نبوی رضوی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/29 صبح
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 01 3 علی الفت
شنبه 10:30-12:30
دو شنبه 10:30-12:30
(1395/03/24 صبح
تخمین و شناسائی سیستمها 8101150 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/20 صبح
توزیع انرژی الکتریکی 8101468 01 3 سعید افشارنیا
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/03/17 عصر
تکنولوژی فشارقوی و عایقها 8101156 01 3 حسین محسنی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/03/20 صبح
01 مسعود اسدپور
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/17 صبح
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 01 3 مجید صنایع‌پسند
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/03/18 صبح
دینامیک سیستم های قدرت 8101185 01 3 حمید لسانی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/03/23 عصر
رباتیک پیشرفته 8101188 01 3 هادی مرادی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/03/29 عصر
سازگاري الكترومغناطيسي 8101821 01 3 جلیل آقا راشد محصل
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/03/30 صبح
ریز سامانه های میکرو/نانو الکترونیک (MEMS) 8101941 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/03/18 عصر
سمینار 8101221 01 2 جواد فیض
سمینار 8101221 02 2 مهدی داورپناه
سمینار 8101221 03 2 محمد عبدالاحد یک شنبه 16:00-17:30
سمینار 8101221 04 2 مرتضی فتحی پور سه شنبه 16:00-17:30
سمینار 8101221 05 2 صمد شیخائی سه شنبه 09:00-10:30
سمینار 8101221 06 2 امید شعاعی سه شنبه 16:00-17:30
سمینار 8101221 07 2 محمود کمره ای
یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00
سمینار 8101221 09 2 امید فاطمی شنبه 14:00-16:00
سمینار 8101221 10 2 احمد خونساری چهار شنبه 07:30-09:00
سمینار1 8101668 01 1 فریبا بهرامی چهار شنبه 09:00-12:00
سیستم عامل پیشرفته 8101404 01 3 ناصر یزدانی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/03/26 صبح
کنترل تطبیقی 8101234 01 3 تورج عباسیان نجف آبادی
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
(1395/03/25 صبح
سیستم های کنترل غیرخطی پیشرفته 8101948 01 3 محمدجواد یزدان‌پناه
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
(1395/03/18 عصر
سیستمهای الکترو مغناطیسی حرکت 8101508 01 3 صادق واعظ‌ زاده
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
(1395/03/16 عصر
سیستمهای تصویر برداری کارکردی پزشکی 8101657 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/20 صبح
شبکه مخابره داده 8101243 01 3 وحید شاه منصوری
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/31 عصر
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 01 3 حمید سلطانیان زاده
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/16 صبح
فیبر نوری 8101276 01 3 رضا فرجی دانا
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/19 صبح
مقدمه اي بر علوم اعصاب شناختي 8101345 01 3
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/03/26 عصر
امنيت شبكه پيشرفته 8101453 01 3 محمد صیاد حقیقی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/16 عصر
الگوريتم ها و متدولوژی های طراحی (مباحث ويژه در الکترونيک5) 8101800 01 3 شاهین جعفرآبادی آشتیانی
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/03/29 عصر
فیزیک کوانتوم (مباحث ویژه در الکترونیک 2) 8101647 01 3 محمد عبدالاحد
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
(1395/03/16 صبح
چند پردازنده هاي روي تراشه 8101489 01 3 مهدی مدرسی
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
(1395/03/20 صبح
سيستمهاي نهفته چند هسته اي 8101490 01 3 مصطفی ارسالی صالحی نسب
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/03/26 صبح
مباحث ویژه در نرم افزار 4 8101803 01 3 امید فاطمی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/04/01 عصر
داده کاوی (مباحث پیشرفته در نرم افزار 1) 8101658 01 3 آزاده شاکری
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/03/29 عصر
ارزيابي كارآئي سيستمهاي كامپيوتري 8101660 01 3 احمد خونساری
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
(1395/03/16 صبح
فيزيک حالت جامد 8101646 01 3 ابراهیم اصل سلیمانی
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
(1395/03/26 صبح
بیونانو الکترونیک 8101800 01 3 سید شمس الدین مهاجرزاده
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
(1395/04/01 صبح
مشخصه یابی 8101648 01 3 مهدی پورفتح
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
(1395/03/24 صبح
مبدلهای توان بالا (مباحث ویژه درقدرت 1), 8101634 01 3 حسین ایمان عینی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
(1395/03/26 صبح