| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering
نام درس کد درس گروه تعداد واحد مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمون پذیری 8101438 01 3 زین العابدین نوابی
شنبه 12:30-14:00
دو شنبه 12:30-14:00
1394/03/30 صبح
آموزش الکترونیکی 8101623 01 3 امید فاطمی دو شنبه 07:30-09:00 1394/03/28 صبح
اتصالات میانی و نانو سیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانو سیستم ها 8101985 01 3 ناصر معصومی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/27 عصر
ادوات نیمه هادی 8101440 01 3 محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/30 صبح
الکترونیک قدرت 2 8101084 01 3 شاهرخ فرهنگی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/20 عصر
امنیت شبکه 8101608 01 3 محمدعلی اخایی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/21 صبح
بررسی حالات گذرا پیشرفته 8101107 01 3 امیرعباس شایگانی اکمل
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1394/03/27 صبح
تئوری آشکارسازی تخمین 8101581 01 3 علی الفت
شنبه 10:30-12:30
دو شنبه 10:30-12:30
1394/03/16 عصر
تئوری اطلاعات 8101163 01 3
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/03/27 عصر
تئوری جامع 8101168 01 3 محمدتقی نبوی رضوی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/30 صبح
تئوری وکاربرد کلیدهای قدرت 8101653 01 3 کاوه نیایش
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/16 صبح
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 01 3 مریم صباغیان
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1394/03/25 صبح
تخمین و شناسائی سیستمها 8101150 01 3 بابک نجار اعرابی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/21 صبح
تخمین و شناسائی سیستمها 8101150 02 3 موسی آیتی
یک شنبه 09:00-10:15
سه شنبه 09:00-10:15
1394/03/25 عصر
ترکیب اطلاعات 8101603 01 3
یک شنبه 07:30-09:00
سه شنبه 07:30-09:00
1394/03/28 صبح
توزیع انرژی الکتریکی 8101468 01 3 سعید افشارنیا
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/18 عصر
تکنولوژی فشارقوی و عایقها 8101156 01 3 حسین محسنی
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/21 صبح
01 مسعود اسدپور
شنبه 16:00-17:30
دو شنبه 16:00-17:30
1394/03/18 صبح
حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت 8101560 01 3 مجید صنایع‌پسند
شنبه 14:00-15:30
دو شنبه 14:00-15:30
1394/03/19 صبح
دینامیک سیستم های قدرت 8101185 01 3 حمید لسانی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/03/24 عصر
رباتیک پیشرفته 8101188 01 3 هادی مرادی
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/30 عصر
ساخت قطعات الکترونیکی 2 8101213 01 3 مرتضی فتحی پور
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/03/21 صبح
ریز سامانه های میکرو/نانو الکترونیک (MEMS) 8101941 01 3 مرتضی فتحی پور
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/19 عصر
سمینار 8101221 01 2 زینب سنائی یک شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 02 2 صمد شیخائی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 03 2 محمد عبدالاحد سه شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 04 2 بهزاد آسایی
سمینار 8101221 05 2 مهدی داورپناه
سمینار 8101221 06 2 محمود کمره ای
یک شنبه 12:30-14:00
سه شنبه 12:30-14:00
سمینار 8101221 07 2 احمد خونساری
سمینار 8101221 08 2 امید فاطمی شنبه 14:00-16:00
سمینار 8101221 09 2 مجید نیلی احمدآبادی
سمینار 8101221 10 2 محمد قنبری شنبه 14:00-15:30
سمینار 8101221 11 2 بهجت فروزنده
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
سمینار1 8101668 01 1 فریبا بهرامی چهار شنبه 09:00-12:00
سیستم عامل پیشرفته 8101404 01 3 ناصر یزدانی
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/03/27 صبح
سیستم های کنترل غیرخطی پیشرفته 8101948 01 3 محمدجواد یزدان‌پناه
شنبه 09:00-10:30
دو شنبه 09:00-10:30
1394/03/19 عصر
سیستمهای الکترو مغناطیسی حرکت 8101508 01 3 صادق واعظ‌ زاده
یک شنبه 16:00-17:30
سه شنبه 16:00-17:30
1394/03/30 عصر
سیستمهای تصویر برداری کارکردی پزشکی 8101657 01 3 غلام علی حسین زاده
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1394/03/21 صبح
شبکه مخابره داده 8101243 01 3
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/03/25 صبح
شیوه ارائه مطالب فنی به زبان انگلیسی 8101667 01 3 حمید سلطانیان زاده
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/17 صبح
طراحی ماشینهای الکتریکی 8101254 01 3 حمید لسانی
یک شنبه 14:00-15:30
سه شنبه 14:00-15:30
1394/03/20 صبح
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 01 3 سیامک محمدی
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/30 صبح
فرایندهای اتفاقی 8101272 01 3 امیرمسعود ربیعی
یک شنبه 10:30-12:00
سه شنبه 10:30-12:00
1394/03/28 صبح
فیبر نوری 8101276 01 3 رضا فرجی دانا
شنبه 07:30-09:00
دو شنبه 07:30-09:00
1394/03/20 صبح
قابلیت اطمینان سیستم های قدرت 8101292 01 3 حسن منصف
یک شنبه 17:30-19:00
سه شنبه 17:30-19:00
1394/03/18 صبح
ماشینهای مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 01 3 جواد فیض
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/26 عصر
نظریه جبر پردازه و ماشین‌های خودکاره (مباحث ویژه 1 ) 8101661 01 3 محمد قنبری
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/17 عصر
روش های مجانبی در الکترومغناطیس 8101345 01 3
شنبه 10:30-12:00
دو شنبه 10:30-12:00
1394/03/24 صبح
مبانی تراهرتز 8101453 01 3
یک شنبه 09:00-10:30
سه شنبه 09:00-10:30
1394/03/16 صبح