| دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | School of Electrical And Computer Engineering

سرپرست آزمایشگاه

استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 308
تلفن: 61114916
پست الکترونيکي: vaezs [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه

علاقه مندان به شرکت در سمینار می توانند

 

...